Nanoplot

https://github.com/wdecoster/NanoPlot

nanoplot --fastq filename.fastq